हामी २०० 2004 पछि विश्वलाई बढाउन मद्दत गर्दछौं

10kV संभावित ट्रान्सफार्मर